Forum niet meer beschikbaar

03/12/2023

Tot onze spijt is het oude Blosom-forum niet meer toegankelijk na een migratie door onze hostingprovider. Helaas kunnen we dit niet snel en eenvoudig oplossen, de migratie naar een nieuw forum is complex en tijdrovend, en kunnen we op dit moment niet uitvoeren.
Intussen willen we alvast onze besloten Facebook-groep WTC Blosom Meerbeek warm aanbevelen. Alle Blosom-leden worden in deze groep toegelaten op eenvoudig verzoek.

Buitengewone Algemene Vergadering

05/11/2023

We nodigen alle Blosom-leden uit op een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 21 november om 20u (online via Zoom), waarin de nieuwe statuten en intern reglement worden voorgesteld. De leden hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Als 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de stemming over de statuten plaatsvinden (goedkeuring bij 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden). Meer info in de nieuwsbrief.

Overlijden Sonia Buelens

08/10/2023

Op 5 oktober overleed Sonia Buelens, zus van Thierry Buelens (Blosom C), veel te jong. We bieden Thierry en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Rouwbrief - Condoleren